Utslagstävling
1999-08-14
Jabir Malghouth 129
Stefan Håkansson 41
Kent Sundahl 109
Inge Jalkestam 61
Knut Fransson 57
Ann-Ch. Kullberg 68
Göran Mårtensson 82
Recic Demal 136
Vanja Ivarsson 74 Bosse Blomlöf 119
Bengt Lindskog 117 Olle Ottosson 109
Berth Johansson 100 Matthias Gneupel 67
Jan-Olof Antonsson 102 Ann-Ch. Kullberg 84
Glenn Andersson 102 Jonny Säldesson 104 Bosse Blomlöf 123
Leo Andersson 104 Roy Greek 142 Ann-Ch. Kullberg 50
Matthias Gneupel 108 Bengt Lindskog 118 Roy Greek 147 Bosse Blomlöf 128
Lars Österberg 101 Recic Demal 138 Recic Demal 45 Roy Greek 110 Bosse Blomlöf 95
Hans Andersson 119 Jabir Malghouth 149 Jabir Malghouth 131 Leo Andersson 133 Leo Andersson 130
Stefan Olofsson 103 Jan-Olof Antonsson 116 Leo Andersson 142 Maj-Britt Jarl 104
Roy Greek 168 Marita Eriksson 104 Kent Sundahl 112 ,
Gert Karlsson 152 Leo Andersson 120 Maj-Britt Jarl 115
Rickard Blomberg 71 Hans Andersson 91
Olle Ottosson 132 Kent Sundahl 136
Jonny Säldesson 112 Maj-Britt Jarl 170
Michael Johansson 82 Peter Sandkvist 109
Ingert Iwarsson 62
Peter Sandkvist 127
Maj-Britt Jarl 125
Mats Andersson 98
Marita Eriksson 110
Knut Iwarsson 94
Bosse Blomlöf 99
Jörgen Karlsson 94
________________________________________________________